PETROF | DISCOVER
A ROMANTIC TONE


THE LARGEST PIANO MANUFACTURER IN EUROPE

PETROF ผู้ผลิตเปียโนอะคูสติกแกรนด์และอัพไรท์รายใหญ่ที่สุดของยุโรป ตั้งแต่ปี 1864 เมื่อ Antonín Petrof ออกแบบเปียโนเครื่องแรกของเขา PETROF ได้ผลิตเปียโนกว่า 630,000 หลัง

การผลิตเปียโนของ PETROF ทั้งหมด ผลิตในยุโรป PETROF ยังคงรักษา ประเพณีของชาวยุโรปมากว่า 145 ปี นั่นคือวิธีที่พวกเขาได้รับ "เสียงเปียโน PETROF" เราขอเชิญคุณเข้าสู่โลกมหัศจรรย์ของเปียโน คุณภาพเยี่ยมจากสาธารณรัฐเช็ค

PERFECTION OF TONE IS REVEALED ON PETROF


PETROF ได้รับความนิยมในหมู่นักดนตรี โดย เฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับเสียงที่นุ่มนวลอ่อนโยนและโรแมนติก เปียโน PETROF มีความแม่นยำของกลไกที่ยอดเยี่ยม วัสดุที่มีคุณภาพดีที่สุด เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการก่อสร้าง เปียโนถูกสร้างขึ้น แบบแฮนด์เมดโดยช่างฝีมือมืออาชีพที่ได้รับการฝึกฝนมา เป็นอย่างดี

ศิลปินยอดนิยมนับไม่ถ้วนและบุคคลที่มีชื่อเสียง หลายคนหลงรักในเปียโน PETROF

RESEARCH AND DEVELOPMENT


PETROF เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ริเริ่มในการพัฒนาเปียโนอะคูสติก พวกเขาตั้งสำนักงานวิจัยในปี 1954 ซึ่งยังมีอยู่จนถึงปัจจุบัน ด้วยแนวทางที่เป็นระบบของผู้เชี่ยวชาญของ PETROF และความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคหลายด้าน PETROF จึงไดัรับ รางวัลและสิทธิบัตรทางนวัตกรรมจำนวนมาก รวมถึงด้านฮาร์มอนิกของเปียโนอะคูสติก สาขาที่ PETROF มุ่งเน้นยังรวมถึงเรื่องเสียง resonance, signal analysis, การตรวจสอบคุณภาพไม้ และคุณภาพโลหะ, การประดิษฐ์เทคนิคการวัดที่แตกต่างกัน

PETROF ARE BUILT ALMOST EXCLUSIVELY BY HANDS.


เปียโนของ PETROF จะไม่มีวันนี้หากไม่มีผู้สร้างเปียโนระดับ มืออาชีพ อินโทเนอร์ และจูนเนอร์ที่ได้รับชื่อเสียงระดับนานาชาติ PETROF ภูมิใจในเสียงโรแมนติกอันเป็นเอกลักษณ์ ที่คนรัก ดนตรีทั่วโลกชื่นชม

CAREFULLY SELECT THE RESONANT SPRUCE


การจัดหาไม้ที่มีคุณภาพมาใช้ในไลน์การผลิต มีส่วนสำคัญต่อ การพัฒนาคุณภาพของ PETROF อย่างแท้จริง ไม้คุณภาพสูง อย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะไม้สนที่นำมาทำเป็น ซาว์นบอร์ด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเปียโน PETROF ใช้ไม้หลาย ประเภทในการทำเปียโน การใช้ไม้ประเภทที่เจาะจงเพื่อทำส่วน ของเครื่องดนตรีแต่ละส่วนนั้นไม่ได้เป็นไปตามอำเภอใจ แต่เป็น ผลมาจากประสบการ์ณในในอุตสาหกรรมการผลิตเปียโนมาอย่าง ยาวนาน และมาจากการวิจัยที่ยาวนาน ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนา ที่ช่วยระบุได้ว่าไม้ชนิดใดเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดมากกว่ากัน


PETERSON CLIENTS

Here are just a few of our amazing clients we have the pleasure to have worked with over the yearsPETROF P194 STORM KLASSIK-Ebony Polished

PETROF P194 STORM KLASSIK-Ebony Polished

PETROF P194 STORM - Ebony Polished

PETROF P194 STORM - Ebony Polished Arouses a storm of emotions The Storm is true to its name, being the piano with the greatest sound potential of the whole Standard Series. It imprints a deep emotional experience within the pianist, and in the hearts of the listeners, that often cannot be put into words. The uniqueness of the moment will strike you as soon as you hear the first sounds coming from this the largest piano in the Standard Series. Its versatility builds bridges across musical genres. It is popular with a demanding clientele and colleges of music, as well as for musical performances at smaller halls and functions.

PETROF P125G1

PETROF P 125G1 have captured the hearts of our customers and eliminates any difference the pianist may perceive between playing a grand piano and playing an ordinary upright. Its action really makes you feel as if you were playing a grand, without in any way losing its typical, high-quality PETROF sound.


The optimal height of the instruments, which at the same time maintain their outstanding acoustic capacity. This gives them a wide dynamic range and an unusually rich sound. Every Petrof instrument is fully made in Czech Repulic to ensure their excellent quality. Petrof upright has a surprisingly powerful yet gentle tone that will transport you to the concert hall. They glow with energy and with that characteristic romantic tone that is continually being perfected by our technology.

PETROF PIV Chippendale

PETROF PIV Chippendale

PETROF P IV Ebony Polished

PETROF P IV Ebony Polished

PETROF P III Ebony Polished

PETROF P III Ebony Polished

Petrof P173 Klassik Walnut Polished

Petrof P173 Klassik Walnut Polished

Petrof P159 Bora

P 159 BORA The little big grand piano Its size is the only thing that makes the Bora a small instrument. As soon as the hammers hit the strings, you will discover its wonderful, rich and surprisingly powerful sound. Once again we have put the very best materials, technology and design features of concert instruments into its construction. Its potential greatly transcends its actual size. Professional players favour it for practice purposes and domestic use.

Petrof P135 K1

P 135 K1 (The exceptional heritage of our ancestors) Meet the tallest upright of the PETROF brand, which boasts the greatest sound potential. Its size makes it ideal for discerning professional pianists and audiences. This is an instrument of masterly construction intended for music schools, home interiors, and for the performance of musical works with orchestra. Its uniqueness is enhanced by the unusual design of the music stand, but lies most of all in its powerful, open and colourful tone.

Petrof P210 Pasat

ABOUT THE P 210 PASAT (Pride in every tone) PETROF�s best-selling grand piano and the darling of musical exhibitions - this is the masterly P210 Pasat grand. Its dimensions allow its sound to stand out even in the smallest spaces: chamber music salons, studios and in the home. Anywhere you choose it will conjure up the atmosphere of the most famous concert halls. The list of its successes fills us with parental pride. We shall feel honoured if you too fall in love with its romantic, clear and singing tone.

Petrof P173 Breeze

P 173 BREEZE. (Romantic spirit) The Breeze has gentle and romantic caress. Its effortless touch renders it all the more inspiring and personal. If you let it, it will reach into the innermost recesses of your soul. With its kind assistance you will dare to venture where previously you might have been afraid even to look. Its perfect proportions make it an enhancement to any stylish household or educational institution.

Petrof P237 Monsoon

P237 MONSOON (The professional's dream come true) The Monsoon grand boasts a refined, balanced sound, which is best suited to large music halls and recording studios. It has a characteristic romantic tone, and allows musicians complete scope for the expression of their feelings with its faultless action and speed of response. This is an instrument built by the best and most experienced masters of their craft. It represents the optimal balance between size and performance and makes for an impressive addition to a prestigious hotel or any other formal space.

Petrof P284 Mistral

P 284 MISTRAL (Perfection without compromise) We present to you our masterpiece, the flagship of the PETROF brand - the Mistral concert grand. Measuring 2,840 mm in length it is our largest piano, and is beloved of musicians the world over chiefly for its tremendous bass and resonant treble. Artists find in it a trusty companion when performing the most demanding works; it also has a highly presentable appearance and possesses the soft, romantic tone so characteristic of all PETROF grand pianos.

Petrof P118 C1

P 118 C1 CHIPPENDALE In building this instrument we devote special attention to the wood carving. Its precise design makes the P 118 C1 upright a work of art in the style of Chippendale. The piano goes with any matching interior , where it will draw attention with its perfect construction and its characteristic singing tone, which will stir the hearts of every pianist and his audience.

Petrof P 122 N2

We developed the P122 N2 in answer to customer requests. With the design of its cabinet, and especially its distinctive keybed, it proudly harks back to the roots of the piano-maker's art in Europe. While at first sight the cabinet appears minimalistic, it boasts some precisely elaborate and detailed features. The final shape of the instrument was the inspiration of specialists at our Technological centre, and we are sure that this piano will find many happy customers.

Petrof P118 R1

P 118 R1 ROCOCO As its name suggests, the P 118 R1 upright is built by our piano-making craftsmen in the Rococo style. This ensures it a place in interiors and halls of the same originally French style. The Rococo model is most remarkable for being white with patinaed features, making it as decorative as its rich, soft and romantic tone - typical of all PETROF instruments.

Petrof P131 M1

P 131 M1 (Rigorous design, open heart) Because of the power and colour of its tone, we also place the P 131 M1 among the concert instruments of the Highest Series. This piano places no limits on the musicians� art, creating generous space for their self-fulfilment. This piano is remarkable for the modern, simplified design of its cabinet, making it an ideal addition to many music schools and larger interiors.

Petrof P125 G1

P 125 G1 The design cabinet of the G1 adds a number of elegant decorative elements to the classical appearance of the P125. This means it not only sounds good, but looks splendid too. Its qualities shine in a whole range of musical ensembles, schools, and places of entertainment, as well as in the foyers of theatres and concert halls, where its characteristic romantic sound gives pleasure to pianists and audiences alike.

MAKI-E

Atelier Mitani, in cooperation with PETROF, has created a unique instrument that combines Japanese craftmanship and music, precision and piano construction from the Czech Republic. With the use of the traditional Japanese technique of maki-e, the piano is decorated with butterfly motives. One of these is the national butterfly of Japan called Japanese Emperor. When changing the incident light, butterflies look alive. The grass is represented by a cut of golden slices, along with the inserted mother-of-pearl pieces.